Eszközök

Eszközök

Minden hangtálazás más és más. Nem le­het u­gyan­azt a hang­tá­la­zást meg­is­mé­tel­ni. A hang­te­rá­pia et­től vá­lik sze­mély­re sza­bot­tá az ak­kor és ott eszközével.

Hangtál

Mi a hangtál terápia?

A keleten sok ezer éve használt hangtálak képesek ősi, gyógyító rezgést előhívni.
Ez megteremti az emberi szervezetben
a tökéletes harmónia állapotát.

Javallat

Javallat

A hanghullámok mélyre behatolva át­maszírozzák az egész testet. Így a testi fájdalmak csökkenthetőek, illetve megszűntethetőek rövid időn belül.

Napi, naponta meg­élt, böl­cse­let. Ha szeretne min­den nap élni a lehetőséggel, úgy az Ön által megadott címre minden nap el­kül­dök egy napi tanítást, ami nem más, mint egy rövid, ta­nul­sá­gos i­dé­zet vagy mondás. Re­mé­lem, hogy ezzel is hoz­zá­já­rul­hat­ok, hogy boldogan teljenek napjai.
Amennyiben sze­ret­ne élni a Napi böl­cse­let le­he­tő­sé­gé­vel, ak­kor ezt az alábbi gombra kattintva és email cí­mé­t meg­ad­va meg­te­he­ti. Remélem ezzel is hozzájárulok, hogy boldogan teljenek napjai.
 
„Ha nem érzel magadban szeretetet embertársaid iránt, akkor ülj csendesen, foglalkozzál a magad dolgával, amivel akarsz, csak az emberekkel ne.”
/Lev Tolsztoj/